Du kan få tolket din samtale på sygehuset eller hos din læge. Personer, der har boet i Danmark over 3 år, skal betale gebyr. Du kan dog være undtaget gebyret, hvis du lever op til én af 5 undtagelser.

Du kan få en tolk til dine samtaler i sundhedsvæsenet

Hvis du ikke taler dansk, så har du i Region Syddanmark mulighed for at få tolket ved dit besøg på sygehuset, hos din praktiserende læge eller hos din speciallæge. Det er din læge der vurderer, om der er behov for en tolk. 

Hvis du har boet i landet i mere end 3 år, skal du som udgangspunkt betale tolkegebyr

Folketinget har besluttet, at patienter, der har boet i Danmark i mere end 3 år og har behov for tolkebistand, skal betale et gebyr for tolkningen. Gebyret er indført pr. 1. juli 2018. 

Enkelte patientgrupper er undtaget gebyret

Det er dog ikke alle patienter, der skal betale gebyr. Patienter er undtaget fra at betale gebyr for tolkning, selvom de har været i landet i mere end 3 år, hvis de lever op til en af de 5 undtagelser nedenfor:

1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig eller anvende danskkundskaber, kan undtages.

Der er nogle særlige regler, der gælder for denne undtagelse, og det kræver en dispensation. 

Læs hvad du skal gøre for at søge om dispensation.

2. Børn under 18 år, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre, kan undtages.

3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand, kan undtages.

4. Personer fra det tyske mindretal, der har behov for tolkebistand på tysk, kan undtages.

5. Patienter, der har behov for tolkning på grønlandsk eller færøsk, kan undtages. 

Gebyrtaksterne for tolkning varierer i pris

Det er forskelligt, hvor meget en tolkning koster i sundhedsvæsenet.

  • Video/teletolkning ved besøg på sygehus uden indlæggelse, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge koster 191 kroner.
  • Fremmødetolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge koster 334 kroner.
  • Video/teletolkning ved indlæggelse på sygehus koster et engangsbeløb på 957 kroner. 
  • Fremmødetolkning ved indlæggelse på sygehus koster et engangsbeløb på 1.675 kroner.

Regningen for tolkningen bliver sendt til dig efterfølgende

Du skal ikke betale for gebyret, mens du er ved lægen eller på sygehuset. Du vil få sendt en regning i e-boks eller pr. brev efterfølgende. Vær venligst opmærksom på, at der godt kan gå lidt tid, før du modtager regningen. 

Kontakt Region Syddanmark, hvis der er fejl i regningen

Hvis du mener, der er fejl i den regning, du har fået, kan du kontakte Region Syddanmarks afdeling for Regnskab og Finans. Regnskab og Finans kan kontaktes på tolkegebyr@rsyd.dk eller på telefon 21 35 98 86.

Du kan klage over den sundhedsfaglige eller administrative vurdering

Du har mulighed for at klage over den sundhedsfaglige eller administrative vurdering af din ansøgning om dispensation.