Kommunen kan anmode om forskellige attester i forbindelse med sygedagpengesager.
For mere info:

www.sundhed.dk

Forsikringsselskaber og pensionsselskaber kan anmode om patientens helbredsoplysninger i forbindelse med en forsikringssag.
For mere info:

www.sundhed.dk

Når du skal bestille tid til udfyldelse af en attest til kommunen eller et forsikringsselskab, skal du ringe til sekretæren, da der er forskel på, hvor meget tid der afsættes til hver attest.