• Hovedlus er almindeligt hos børn i daginstitutioner og skoler
  • Smitten viderebringes ved direkte kontakt (hår til hår) eller indirekte gennem huer og hårbørster
  • Lus behandles med lusemidler, men kæmning er en vigtig indsats
  • Det nedsætter risikoen for videresmitte, hvis lusene opdages hurtigt og du går i gang med behandlingen med det samme
  • Alle smittede skal behandles samtidigt
  • Fladlus er sjældent, smitter ved seksuel kontakt, eller eventuelt indirekte gennem tøj
  • Kropslus forekommer næsten ikke mere i Danmark og forebygges ved at holde en god kropshygiejne