Fælles for alle årskontroller:

  • Vi spørger altid ind til kost, motion, rygning og alkohol
  • Hvis du har et blodtryks apparat til overarmen, må du meget gerne måle dit
    blodtryk derhjemme over 3 dage og medbringe målingerne til konsultationen
  • Du bedes medbringe din aktuelle medicin
  • Der medgives altid tid til næste års kontrol

Ved en årskontrol for psykiske lidelser laves der desuden:

  • Blodprøvetagning
  • Hjertekardiogram
  • Samtale omkring dit almene velbefindende