• Børnesår er en bakteriel infektion i huden – oftest er det stafylokokker, der er årsagen
  • Børnesår rammer hyppigst mindre børn
  • Det starter som en lille rød knop, der efterhånden bliver væskende, og der kommer gule skorper
  • Børnesår smitter ved direkte berøring og kan også overføres indirekte, fx gennem håndklæder
  • Behandles i de fleste tilfælde med lokalbehandling (cremer eller sæber)
  • God hygiejne og hyppig håndvask nedsætter smitterisiko
  • Småbørn må ikke komme i daginstitution, før sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af